Functieprofiel Algemeen Bestuurslid

NieuwsFunctieprofiel Algemeen Bestuurslid

Als algemeen bestuurslid houdt u zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen het bestuur van Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV). HVPV is de formele overlegpartner namens de huurders van Patrimonium in het overleg met de directie en Raad van Commissarissen van Patrimonium. Samen met de andere bestuursleden vormt u het inspirerende team van HVPV.

U heeft uw eigen toegewezen takenpakket en legt hierover verantwoording af binnen het bestuur. Het algemeen bestuurslid is netwerkgericht, legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het samenwerken met medebestuursleden en (groepen) huurders. U heeft inzicht in wat er binnen HVPV en in het werkgebied van HVPV aan de orde is en bent proactief naar de aangesloten bewonerscommissies.

Voorwaarde is dat u huurder bent van Patrimonium en bij voorkeur beschikt over:
• Bestuurlijke ervaring en kennis en affiniteit met sociale verhuur en middenhuur
• Affiniteit met juridische processen
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Het vermogen om een verworven standpunt op een heldere en onderbouwde wijze te communiceren
• Een onafhankelijke en open opstelling en bereidheid tot verdere ontwikkeling

Verder is het van belang dat u:
• Een aantal uren per week beschikbaar bent voor de werkzaamheden en het lezen van (beleids)stukken ter voorbereiding op overleggen en vergaderingen
• Een teamspeler bent en bereid goed te luisteren naar de visie van de overige leden om zo gezamenlijk te komen tot een evenwichtig advies
• De missie en de visie van HVPV onderschrijft en het beleid van HVPV ondersteunt
• Staat achter de principes inzake huurdersparticipatie
• Mede het ‘gezicht’ van HVPV kunt zijn en het bestuur door uw voorbeeldrol professioneel kunt vertegenwoordigen
• Respect toont voor standpunten van de huurders, medebestuursleden, samenwerkings- en overlegpartners

Wat doet u als algemeen bestuurslid
• Deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur en participatiegroepen
• Deelnemen aan bijeenkomsten namens het bestuur
• Rapporteren van bijgewoonde bijeenkomsten in de bestuursvergadering
• Bijdragen aan het opstellen van adviezen, zienswijzen en brieven

Wat is nodig om uw rol met plezier te kunnen vervullen
• Basisvaardigheden computergebruik zoals:
o Communiceren via e-mails
o Kennis van Office-software, zoals kunnen werken met Outlook, Word en Excel
o Goede beheersing van de Nederlandse taal

3 invalshoeken die deze vacature zo aantrekkelijk maken

1.     Er zijn in ruime mate mogelijkheden om (online) cursussen te volgen. Zo vergroot u uw kennis om goed te kunnen besturen
2.     Het uitvoeren van werkzaamheden voor HVPV draagt bij aan een positieve impuls op uw CV
3.     Voor deze vrijwillige bestuurlijke rol ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.

De HVPV ziet graag voor 17 januari 2022 uw reacties tegemoet via secretaris@hvpv.info

Deel dit bericht