Wij komen op voor de belangen van de huurders van Veenvesters

Wat doet HVVV?

Opkomen voor belangen van huurders

HuurdersVereniging VeenVesters (HVVV) is de onafhankelijke gesprekspartner van woningcorporatie Veenvesters. Wij brengen namens de huurders van Veenvesters gevraagd en ongevraagd adviezen uit over onder andere betaalbaarheid, kwaliteit en verduurzaming van woningen. De bevoegdheden van de HVVV zijn wettelijk vastgelegd. Het bestuur van de HVVV overlegt op haar beurt met haar achterban via WoonAdvies Groepen. De bestuursleden zijn vrijwilligers en zelf ook huurders.

Met gemeente en woningcorporatie

Prestatieafspraken leggen we vast

Ieder jaar maken we afspraken met de woningcorporatie en de gemeente over zaken zoals het aantal te realiseren huurwoningen, levensloopbestendigheid van woningen, het beheersen van de woonlasten en het bevorderen van de gewenste doorstroming. Verder leveren alle partijen hun bijdrage aan de energietransitie door onder andere woningen te verduurzamen en huurders te adviseren over energiebesparing.

FAQ

Hoe kan ik lid worden van de HVVV?

Iedereen die huurder is bij Veenvesters, wordt voor slechts € 0,50 per maand lid van de HVVV. Dat bedrag wordt tegelijk met de huur in rekening gebracht.

Waarom zou ik lid worden van de HVVV?

Wie lid is, kan ook meepraten over het beleid. Dat kan tijdens de jaarlijkse ledenvergadering maar ook door lid te worden van een WAG: een WoonAdviesGroep. Er zijn WAG’s voor de onderwerpen Duurzaam Wonen, Prettig & Veilig wonen en er is een WAG Bewonerscommissies.

Waar meld ik me aan of af voor de HVVV?

Als u een woongelegenheid huurt bij Veenvesters, wordt u gevraagd of u lid wilt worden van de HVVV. Als u later dat lidmaatschap wilt opzeggen, stuurt u een e-mail of brief naar secretaris@hvvv.nl. Vermeld daarin vooral uw naam en adresgegevens.

Hoe weet ik wat de HVVV doet?

Via de nieuwsbrief vertelt de HVVV over de zaken waar men zich mee bezighoudt. Ook ontvangt u zo de uitnodigingen voor bijeenkomsten zoals de jaarlijkse ledenvergadering. Verder heeft de HVVV een eigen rubriek op de maandelijkse Veenvesters-pagina in de Rijnpost. En natuurlijk vindt u veel informatie op deze website.

Wat is een WoonAdviesGroep (WAG)?

Het bestuur van de HVVV hoort graag hoe de huurders denken over 1. Duurzaam Wonen en 2. Prettig & Veilig Wonen.. Daarnaast onderhoudt het bestuur graag het contact met Bewonerscommissies. Voor deze drie onderwerpen is een WoonAdviesGroep (WAG) in het leven geroepen. Een groepje belangstellende huurders komt als WAG iedere 5-6 weken bij elkaar om het desbetreffende onderwerp te bespreken en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het bestuur van de HVVV. Zo krijgt het bestuur meer zicht over wat er leeft bij de huurders.

Veenvesters lost mijn probleem niet op. Kan de HVVV helpen?

Is er iets defect in uw huurwoning van Veenvesters, dan moet u via https://veenvesters.nl/ een reparatieverzoek indienen of Veenvesters tijdens kantooruren bellen via 0318 55 79 11. Dat geldt ook voor klachten over uw woonomgeving. Als de reactie naar uw mening niet het gewenste effect oplevert, dient u eerst te reclameren bij Veenvesters. Komt u er met Veenvesters echt niet uit, dan kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur HVVV door te te bellen of mailen met het secretariaat via 06 45617140 of secretaris@hvvv.nl. Het bestuur bekijkt per geval óf - en zo ja hóe - er actie ondernomen wordt.