Over onsMissie & Visie

Missie & Visie

Missie

Wij behartigen de belangen van de huurders en woningzoekenden van woningcorporatie Veenvesters. We zetten ons in voor betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woningen. We doen dit vanuit een sterk georganiseerde vereniging, waarbij we een duurzame relatie onderhouden met onze achterban en samenwerken met huurdersorganisaties in de regio. We willen een professionele gesprekspartner zijn.

Visie

De HVVV is een sterke, onafhankelijke en zelfbewuste organisatie. Zelfbewust omdat we weten wat er bij onze achterban leeft, onafhankelijk omdat wij onze eigen keuzes maken en visies ontwikkelen, sterk omdat wij kennis van de volkshuisvesting en organisatie van de achterban koppelen aan de doelen die we nastreven. We zijn van en voor huurders: we zijn een vereniging waarbij alle huurders, die een bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging, welkom zijn. In de dialoog met Veenvesters en de gemeente Veenendaal zijn wij een gelijkwaardige partner.

  • Betaalbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Leefbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Verlagen woonlasten