NieuwsGezocht: penningmeester HVVV

Om gezondheidsredenen heeft de eerste penningmeester aangegeven te gaan stoppen. Hierdoor is per direct een vacature ontstaan voor deze functie. U kunt rekenen op een goede overdracht en u wordt bijgestaan door de tweede penningmeester. Heeft u gevoel bij cijfers, dan is de rol van eerste penningmeester zeker iets voor u.

Functieprofiel Penningmeester
Taakomschrijving
Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het bestuur van de organisatie. De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van deze organisatie.

Profiel
• Aangezien de penningmeester verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven en dus de totale boekhouding van een organisatie, is het
belangrijk dat hij/zij beschikt over een goed financieel inzicht.
• Kennis van en affiniteit met sociale verhuur
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Onafhankelijke en open opstelling
• In staat om een verworven standpunt op een heldere en onderbouwde wijze te communiceren
• Hanteren van de algemeen geaccepteerde normen en waarden
• Respect voor elkaar en elkaars standpunten
• Staat open voor kennisverrijking door training en/of cursus(sen)

Taken
• Het beheren van de rekening en de kas van een organisatie
• De ledenadministratie van de vereniging
• Financiële verslagen en/of jaarrekeningen
• Het opstellen van de begroting
• Het verzorgen van de betaalopdrachten
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen
• Overige financiële besluiten en werkzaamheden
• Deelnemen aan het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)

Benodigde vaardigheden
• Gevorderde vaardigheden computergebruik
o Email lezen en beantwoorden
o Opstellen van correspondentie
o Kennis van Office-software (Outlook, Word en Excel)
o Goede beheersing van de Nederlandse taal
• De penningmeester is uitstekend op de hoogte van de financiële huishouding van de organisatie en kan overweg met de software die
benodigd is voor het goed uitvoeren van de financiële aard van de functie.

Voor deze vrijwillige bestuurlijke rol ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.

Interesse?
Neem nu contact op met onze adviseur Thea de Feijter via thea@denieuwewind.nl en schrijf in een beknopte mail waarom u denkt een geschikte kandidaat te zijn.

Deel dit bericht