NieuwsNieuwe naam huurdersvereniging: HVVV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de huurdersvereniging is besloten om de naam Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV) te veranderen in HuurdersVereniging VeenVesters(HVVV). Hiermee sluit de huurdersvereniging aan op de naamswijziging van de woningcorporatie. Ook de huisstijl is opgefrist en de website is voortaan te vinden op www.HVVV.nl. Let u er svp op dat de mailadressen van de bestuurders hierop zijn aangepast, zoals op de website terug te vinden is. Ook de statutenwijziging kwam aan bod, waarvoor nog goede aanvullingen werden aangedragen. Deze zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de notaris.

Inmiddels hebben de zittende bestuursleden gesprekken gevoerd met diverse mensen die zich aangemeld hadden voor een bestuursfunctie of voor een plaats in een WoonAdviesGroep (WAG). Binnenkort zullen een paar van deze kandidaten gevraagd worden om de komende tijd op proef mee te draaien, zodat duidelijk wordt of er een goede match is. De huidige penningmeester Tim de Coo is bereid gevonden om de komende tijd de taak van voorzitter op zich te nemen.

Deel dit bericht