Ook geen huurverhoging vrije sector

NieuwsOok geen huurverhoging vrije sector

Goed nieuws voor degenen die bij Patrimonium een woning huren in de vrije sector. Voor sociale huurwoningen was al vanuit de landelijke overheid besloten dit jaar de huren te bevriezen. Bij Patrimonium vallen echter ook circa 200 woningen in de vrije sector en hiervoor wilde men de toegestane verhoging van 2,4 % toepassen.

De WoonAdviesGroep (WAG) Huren vergaderde hierover, aangezien de HVPV het wettelijke recht heeft te adviseren over alle voorgenomen huurverhogingen. De redenering van de overheid om de sociale huren te bevriezen, is dat aangenomen kan worden dat veel mensen er door de coronacrisis in inkomen op achteruit gegaan zijn. Volgens Patrimonium gold dat niet voor bewoners in de vrije sector, iets wat de WAG Huren bestempelde als een aanname. Weinig mensen zullen er qua inkomen op vooruit gegaan zijn en dan betekent een huurverhoging hoe dan ook een verlaging van het besteedbaar inkomen. De huurprijzen zijn de afgelopen jaren fiks gestegen en dat tikt juist in de vrije sector extra hard aan. Daarom adviseerde de WAG Huren aan het bestuur van de HVPV om er bij Patrimonium op aan te dringen de huren van deze 204 woningen ook te bevriezen. Het HVPV-bestuur schaarde zich achter dit voorstel en diende dit als advies in bij Patrimonium. Met succes, want dit jaar krijgen √°lle huurders 0% verhoging!

Het meedenken in een WAG is dus nuttig en het doet er echt toe. Wilt u ook meedenken over onderwerpen zoals Huren, Verhuren, Veilig wonen, Duurzaam wonen of zit u in een Bewonerscommissie? Stuur dan een e-mail naar secretaris@hvpv.info

Deel dit bericht