NieuwsStatement Veenvesters naar aanleiding van onderzoek Nieuwsuur

Nieuwsuur en de NOS hebben onderzoek gedaan naar het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties, binnen en buiten het eigen werkgebied. Daarbij is de vraag aan de orde of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling, onredelijke huurprijzen of slecht verhuurderschap. Aedes heeft ons kort geleden van dit onderzoek op de hoogte gesteld.

In vervolg daarop hebben wij direct herhaald wat wij voorafgaand aan de aanstelling van een bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen altijd doen: wij hebben opnieuw gecontroleerd of er onder hen sprake is van bezit van een woningportefeuille en verhuur daarvan. Dat is niet het geval. Geen van de betrokkenen bezit een andere woning dan de eigen woning en van verhuur is dan ook geen sprake.

Lees verder

Deel dit bericht