NieuwsVerslag ALV 25 april 2023

Op 25 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Belangrijke onderwerpen waren de nieuwe naam van onze huurdersvereniging en de nieuwe Statuten. Het bestuur is blij met het meedenken van veel huurders over de Statuten! Er zijn diverse verbetervoorstellen aangedragen. In de bijlage leest u het resultaat van de Statutenwijzigingen.

25-04-2023 Notulen Algemene Ledenvergadering – Statutenwijziging

Deel dit bericht