Wat zou u adviseren?

NieuwsWat zou u adviseren?

Het bestuur van de HVPV heeft regelmatig overleg met Patrimonium Woonservice. Zo houden we elkaar op de hoogte van allerlei zaken die voor u als huurder van belang zijn. De HVPV móet zelfs over een aantal zaken om advies gevraagd worden, zoals over de voorgenomen huurverhoging. Maar ook over andere onderwerpen, zoals renovatieprojecten, veiligheid van de woonomgeving en het verduurzamen van de woningen, stelt Patrimonium adviezen van de HVPV op prijs. De adviezen worden zeer serieus genomen en met grote regelmaat opgevolgd.

Voor het bestuur van de HVPV is het daarom erg belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van wat er speelt bij de huurders. Daarom zijn er WoonAdviesGroepen (WAG) opgezet. Hierin denken huurders mee over de verschillende onderwerpen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het HVPV-bestuur. Het spreekt voor zich dat het niet om individuele zaken gaat, maar dat dit onderwerpen betreft die voor een grote groep huurders van belang zijn. Een WAG vergadert gemiddeld eens per 5 weken. Voorlopig gebeurt dat digitaal via Teams, maar hopelijk kan het binnenkort weer in de vergaderruimte van de HVPV aan de Duivenwal. Meedoen in een WAG is dus zinvol en kost niet veel tijd. Wilt u meer weten? Bel eens met het secretariaat 06-40572673 of mail naar secretaris@hvpv.info.

Deel dit bericht