Werkgroepen en WAG's

NieuwsWerkgroepen en WAG’s

Er is van alles te doen in de HVPV en daarom heeft het bestuur besloten twee werkgroepen in te stellen. De Werkgroep Participatie zorgt voor de verbinding tussen bestuur en huurders. Concreet betekent dit, dat deze werkgroep zorgt voor de organisatie van een bijeenkomst. Want er moet niet alleen een zaal zijn, maar ook allerlei voorzieningen: van koffie, thee en dergelijke tot bijvoorbeeld een microfoon en beamer. Trudi Stoltz en Anette van Prattenburg zitten in deze werkgroep.

In de werkgroep PR zitten John Henstra, Tim de Coo, Joëlle Renger, Jan van Beek, Trudi Stoltz, Chris Alberti en Nel van Vessem. Zij zorgen voor onder andere de website en de nieuwsbrief.

WoonAdviesGroep (WAG)
Om meer voeling te houden met de HVPV-leden maakt het bestuur tegenwoordig per thema gebruik van een WAG. Zo’n WoonAdviesGroep (de
naam zegt het al) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De thema’s waarvoor nu een WAG is ingesteld zijn: de WAG Prettig en Veilig wonen, de WAG Duurzaam wonen, De WAG Huren, verhuren en onderhoud en de WAG Bewonerscommissies.

Lees meer

Deel dit bericht