Visie

Over onsVisie

HuurdersVereniging VeenVesters (HVVV) is een sterke, onafhankelijke en zelfbewuste organisatie. Zelfbewust omdat we weten wat er bij onze achterban leeft, onafhankelijk omdat wij onze eigen keuzes maken en visies ontwikkelen, sterk omdat wij kennis van de volkshuisvesting en organisatie van de achterban koppelen aan de doelen die we nastreven. We zijn van en voor huurders: we zijn een vereniging waarbij alle huurders, die een bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging, welkom zijn. In de dialoog met Patrimonium woonservice en de gemeente Veenendaal zijn wij een gelijkwaardige partner.

  • Betaalbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Leefbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Verlagen woonlasten